سیستم های اکتیو

سیستم های اکتیو

D-8400

بلندگوی پرتابل خانگی مدل D-8500

D-8400