پایه میکروفن بلند

پایه میکروفن بلند

پایه
میکروفن بلند

مشخصات

 

ارتفاع بدنه160 سانتیمتر
طول بوم 82 سانتیمتر
قطر کفی70 سانتیمتر
جنس بدنهآهن
جنس اتصالاتآلومینیم
پوشش بدنهرنگ الکترواستاتیک

نمای نزدیک